Fiom Den Haag

Wij denken met je mee, informeren je over alle mogelijkheden en staan je bij.

Visie

FIOM Den Haag biedt vanuit een neutrale, waardeoordeelvrije houding psychosociale en praktische hulpverlening bij ethisch moeilijke kwesties als onbedoelde zwangerschap, abortus, zwangerschapsverlies, jong ouderschap, kinderwens, bewust alleenstaand moederschap, vruchtbaarheidsproblematiek en ongewenste kinderloosheid. 

De maatschappelijk werkers van FIOM Den Haag zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding, ondersteuning en advies bij de bovengenoemde thema’s. Zij beschikken over de juiste kennis en houding die nodig is om (kwetsbare) cliënten met hulpvragen op het gebied van kinderwens en/of (problematische) zwangerschap adequaat te begeleiden en een veilige, waardeoordeel vrije omgeving te creëren waarin cliënten vrijuit kunnen praten.

Veel van de onderwerpen waar FIOM Den Haag mee werkt zijn taboegevoelig in onze samenleving. De FIOM biedt cliënten een veilige, waardeoordeelvrije omgeving om hier over te praten. 
Voor de gespecialiseerde maatschappelijk werkers van FIOM Den Haag heeft de keuzevrijheid van de (onbedoeld zwangere) vrouw prioriteit; zij hebben dan ook een neutrale houding t.o.v. de verschillende keuzemogelijkheden van de cliënt.

Missie

FIOM Den Haag heeft als missie dat iedere onbedoeld zwangere vrouw in de regio Haaglanden, toegang heeft tot objectieve keuzehulp opdat zij, correct geïnformeerd en op weloverwogen wijze, een eigen keuze kan maken m.b.t. het wel of niet uitdragen van de zwangerschap. Het nemen van een goed overwogen besluit vermindert de kans op psychosociale problemen in een later stadium en vergroot de zelfredzaamheid en de eigen regie en kracht van de hulpvragers.

Onze hulpverlening is gratis en vertrouwelijk. Je hebt geen verwijzing nodig.